PostNL wil 'versoberen'

De kosten van de pensioenen voor postbodes vindt het bedrijf te hoog.

Het pensioen van postbodes wordt te duur, vindt PostNL. Daarom gaat PostNL met pensioenfondsen en vakbonden praten over een versobering van de pensioenregeling van zo’n 90.000 werknemers en gepensioneerden.

PostNL wil af van de plicht om „ongelimiteerd” bij te storten als de pensioenfondsen tekorten vertonen. Bij de huidige dekkingsgraad (96 procent) van het grootste pensioenfonds van PostNL, zou het postbedrijf de komende drie jaar 470 miljoen euro moeten bijstorten. Dat noemt PostNL „niet verantwoord”.

De financiële positie van het bedrijf staat onder druk door verliezen op een aandelenbelang in TNT Express dat PostNL dit voorjaar meekreeg bij de afsplitsing van TNT Express. PostNL en vakbond Abvakabo zeggen beiden de 4.500 postbodes te willen ontzien, die dit jaar worden ontslagen. (NRC)