Naar school willen we heus wel

Scholieren in de onderbouw krijgen nu toch 1.040 lesuren per jaar, in plaats van 1.000.

Maar er is geen geld om die extra lesuren goed in te vullen.

None

We dachten er eindelijk vanaf te zijn: de ophokuren in het voortgezet onderwijs. Maar dankzij de PVV zijn ze vanaf volgend jaar terug. De partij stelde voor de norm voor de eerste twee klassen op 1.040 uur per jaar vast te stellen. Terwijl het kabinet eerder nog van plan was het aantal lesuren omlaag te brengen naar 1.000 uur per jaar. Waarom dan toch middelbare scholen verplichten in de onderbouw veertig lesuren meer te geven? Om te zorgen dat Nederland in de top 5 van beste onderwijslanden komt. Dat klonk goed. En dus stemde de Tweede Kamer onlangs in met het voorstel.

Natuurlijk, heel onderwijsland wil naar de wereldwijde top 5. Maar in het huidige politieke klimaat is er geen geld om 1.040 lesuren goed in te vullen. Hierdoor worden deze extra uren ingevuld met huiswerk maken in een lokaal met een docent die niks van het vak afweet, de zogenaamde ‘ophokuren’. Wij, leerlingen, vinden het niet erg om veel naar school te gaan. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we op school zitten om vervolgens ‘les’ te krijgen van een docent die helemaal niets van de materie afweet en er alleen naast zit om de scholen aan hun urenquotum te helpen. Ook wij kunnen onze tijd wel beter besteden!

Het ministerie van OCW probeert echter te verkopen dat de 1.040 uren voor onze eigen bestwil zijn. Zo schrijft het ministerie op haar Facebookpagina dat deze extra uren bedoeld zijn voor echte lessen en dat ze scholen meer mogelijkheden bieden om lesuitval op te vangen. Het klinkt allemaal erg mooi en utopistisch, maar in de praktijk bleek al dat dit totaal onrealistisch is. Sinds de scholierenprotesten in 2007 worden scholen gecontroleerd door de inspectie op het aanbieden van 1.000 lesuren per jaar. Nog steeds blijkt dat veel scholen er niet in slagen zoveel effectieve lesuren aan te bieden. Scholieren geven aan dat ze gemiddeld 75 uur (dat is dus ruim twee weken!) per jaar worden opgehokt.

Nu eist de minister dat scholen per onderbouwleerling nog eens 80 extra lesuren over twee jaar verzorgen. De kwaliteit van die uren kan niet goed zijn, omdat het budget van scholen simpelweg ontoereikend is. Toen het te krappe budget in de Tweede Kamer werd aangekaart, sprak de minister van een ‘pavlovreactie’. Als ik dit met een auto vergelijk is het ook een pavlovreactie dat de auto afslaat als er niet genoeg benzine in zit. Er worden door het ministerie extra lesuren beloofd, maar hoe vul je deze in als daar geen geld voor beschikbaar is?

Minister Van Bijsterveldt stelt dat alle scholen de urennorm gewoon moeten kunnen halen, omdat er verschillende scholen zijn die er wel in slagen de norm te halen. Dit is een drogreden: op deze manier kun je ook zeggen dat iedereen miljardair kan zijn, omdat er mensen bestaan die miljardair zijn.

De minister is zo enthousiast over haar eigen wet dat ze deze ten koste van alles aangenomen wil laten worden. Maar ze gaat volledig voorbij aan uitgebreid onderzoek van de commissie Onderwijstijd, die in 2008 concludeerde dat scholen jaarlijks maximaal 1.000 uren kunnen lesgeven in plaats van 1.040.

Conclusie? Simpel: het gebrek aan geld en docenten maakt de nieuwe wet onacceptabel. De onderbouw wordt weer verplicht opgehokt en daar zijn scholieren, leraren en ouders allemaal de dupe van. Met dank aan de PVV en de minister die graag haar eigen verhaal wil redden.

Daar gaan wij niet mee akkoord en daarom staken we morgen tegen de nieuwe wet. Het LAKS roept alle scholieren op hun onvrede over de nieuwe urennorm te komen betuigen, zodat we een duidelijk signaal afgeven tegen de nieuwe wet. Het is te hopen dat de Eerste Kamer zich vervolgens achter het hoofd krabt en de wet met overtuiging verwerpt.

Chanine Drijver is voorzitter van Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

    • Chanine Drijver