Het gevoelsaspect ontbrak

Aartsbisschop Eijk maakt tot nu toe weinig indruk met zijn excuses voor de misdaden van allerlei figuren binnen de Katholieke Kerk. Alleen zijn kledingadviseurs kunnen tevreden zijn; hij treedt op in kleding die een serieuze, sobere indruk maakt. Frivole sjerpen of grote kruizen om zijn nek worden in de huidige voorstelling niet gebruikt.

De overige adviseurs falen tot nu toe. Ze kunnen zich niet verschuilen achter zijn gebrekkige acteertalent. Met de teksten waarmee hij de podia betreedt was ook Hans Kesting niet weggekomen. Zinnen als: „Vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben overgenomen van onze voorgangers, leven wij mee met de slachtoffers en bieden hen ons oprecht excuus aan”, gaan nooit werken. Naar aanleiding van de negatieve recensies vervolgde de aartsbisschop zijn mediatour met zinnen als: „Het gevoelsaspect heeft misschien, zeker naar buiten toe, ontbroken.” Wederom een zin waar zelfs een begaafd acteur weinig snaren mee zou kunnen raken.

Vreemd dat de eerwaarde en zijn adviseurs hun huiswerk zo slecht doen. Politici zijn ‘met stomheid geslagen’, of nog beter: VERBIJSTERD! Zelfs de stem van een beperkte actrice als Jolande Sap slaat vanzelf over als ze zo’n zinnetje krijgt aangereikt.

Was dit de voetbalwereld geweest dan had de paus een week voor het eindrapport het volste vertrouwen uitgesproken in zijn Nederlandse franchisehouder. ‘Niet alleen in de aartsbisschop Eijk, maar ook in de mens Eijk.’ Dan had iedereen geweten dat de paus hem een dag na publicatie van het eindrapport op straat had gegooid. Hard, maar wederom een zinnetje dat werkt.

Advies inwinnen bij de Israëlische autoriteiten had ook kunnen helpen. Iedereen die waagt iets te zeggen over het apartheidsbeleid van de Israëlische overheid is allereerst antisemiet in burger. Vervolgens wordt met veel drama verkondigd dat ‘Israël bereid is pijnlijke concessies te doen’. Waar die concessies uit bestaan, krijgt niemand te horen, maar daar gaat het ook niet om. Het zinnetje is het eindpunt van de onderhandeling. Topzinnetje!

Als je je niet openlijk durft te schamen kun je gewoon verwarring stichten. Waarom niet even gekeken naar Donald Rumsfeld op YouTube? Toen de leugens van de regering Bush over een verband tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda niet meer te ontkennen waren, merkte hij op: „Er zijn dingen waarvan je weet dat je ze niet weet. Maar er zijn ook dingen waarvan je niet weet dat je ze niet weet.”

Als je geen compassie voelt of niet kan veinzen kun je besluiten wat strijdbaarder te zijn. De aartsbisschop had kunnen wijzen op de miljoenen kinderen die niet verkracht zijn door priesters. Of gewoon een voorbeeld nemen aan onze premier. Rechtop gaan staan, mensen onbevreesd aankijken en zonder enig hakkelen zeggen: „De procedure met betrekking tot het misbruik in de Kerk is prima verlopen. De volgende keer zouden we het precies zo doen.”

Raoul heertje

    • Raoul Heertje