Geen veearts erbij, dan geen rituele slacht

Dutch Agriculture State Secretary Hans Bleker speaks with journalists in Moscow on June 8, 2011. Bleker had a meeting with Russian Agricultural Minister Elena Skrynnik to discuss a Russian ban on Dutch vegetables after a deadly bacterial outbreak. Russia, which has banned all EU vegetable exports amid the killer E. coli outbreak, said in Brussels on June 7 the best it could offer was to relax restrictions state-by-state upon production of individual safety guarantees. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA
Dutch Agriculture State Secretary Hans Bleker speaks with journalists in Moscow on June 8, 2011. Bleker had a meeting with Russian Agricultural Minister Elena Skrynnik to discuss a Russian ban on Dutch vegetables after a deadly bacterial outbreak. Russia, which has banned all EU vegetable exports amid the killer E. coli outbreak, said in Brussels on June 7 the best it could offer was to relax restrictions state-by-state upon production of individual safety guarantees. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA Staatssecretaris Henk Bleker wil dat er zonder veearts niet meer ritueel wordt geslacht. Foto AFP / Natalia Kolesnikova

Zonder veearts mag niet meer ritueel worden geslacht. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw in een brief aan de Eerste Kamer.

Momenteel is op middelgrote en kleine slachterijen geen permanent toezicht tijdens de slacht. Over drie maanden moet dat tot het verleden behoren. Het ministerie zal er geld voor vrijmaken, net als voor een meerjarig onderzoek naar “verbetering van dodingsmethoden”.

Eerste Kamer tegen verbod, vroeg wel om verbetering dierenwelzijn

Vorige week voerde de Eerste Kamer een stevig debat met Bleker en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), die het initiatief had genomen voor een wetsvoorstel dat een einde maakt aan de rituele, dus onverdoofde slacht. De Tweede Kamer had het initiatiefwetsvoorstel met grote meerderheid aangenomen, ondanks heftige tegenstand van religieuze groeperingen. De Eerste liet daarentegen de vrijheid van godsdienst zwaarder wegen dan de verbetering van het dierenwelzijn. Wel vroeg de Kamer aan de staatssecretaris of hij mogelijkheden ziet het welzijn van dieren bij onverdoofd ritueel slachten te verbeteren door afspraken te maken met de religieuze groeperingen.

Noodbedwelming als dier na halssnede te lang bij bewustzijn blijft

In de brief die Bleker aan de Eerste Kamer zal sturen, somt hij de maatregelen op die hij wil laten vastleggen in een convenant met de religieuze groeperingen. Een daarvan is het permanente, verplichte toezicht. Verder wil hij noodbedwelming toepassen als een dier na de halssnede te lang bij bewustzijn blijft. Het maximum aantal seconden moet nog worden vastgesteld. Ook moeten grote runderen voor de slacht staand worden gefixeerd.

Daarnaast wil Bleker met de betrokken partijen afspraken maken over het maximale aantal halssnedes. Want, zoals de staatssecretaris aan de Kamer schrijft:

“Het komt nog teveel voor dat er – onder meer vanwege de dikte van de hals – teveel halssnedes moeten worden gedaan.”

‘Productie van halal en kosjer vlees zo laag mogelijk houden’

Voorts wil Bleker de productie van halal en kosjer vlees zo laag mogelijk houden. Door deze maatregelen vast te leggen in een algemene maatregel van bestuur, voorkomt Bleker dat de Tweede en Eerste Kamer zich er opnieuw over buigen. Als Bleker tot een convenant komt met de betrokken partijen, zal niet-naleving van de regels ertoe leiden dat een slachthuis niet ritueel meer mag slachten.