Eerste Kamer akkoord met strengere bijstand

De Eerste Kamer gaat akkoord met het kabinetsvoorstel voor een strengere bijstand. In de plannen van staatssecretaris De Krom staat dat vanaf volgend jaar het gezamenlijke inkomen van een huishouden wordt getoetst bij het vaststellen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Hierdoor worden voortaan ook lage inkomens van een partner of een meerderjarig kind meegerekend. Als dat gezamenlijke inkomen te hoog uitvalt, wordt de uitkering stopgezet.

Het CDA en de gemeenten maken zich zorgen op de plannen van de nieuwe wet, omdat ouders hun uitkering zouden kunnen kwijtraken als een volwassen inwonend kind gaat werken. De Krom heeft nu toegezegd dat hij met de gemeenten gaat praten over opties om jongeren aan het werk te helpen zonder dat dit consequenties heeft. Voor het CDA was die toezegging voldoende, meldt onze politiek redacteur Erik van der Walle.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle De Krom heeft nu toegezegd met gemeenten - binnen het kader van de wet - te gaan overleggen. Dat is voldoende voor het CDA.
    • Lex Boon