denkbeeld

„Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen” is een uitspraak van de Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883). De foto is ingestuurd door Jacques Haenen uit Delft.

Ook een foto bij het citaat? Mail je foto, met naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van denkbeeld Marx