Bleker: binnen drie maanden convenant ritueel slachten

Kippen in een slachterij in Aalten, vóór het halal slachten. Foto NRC / Rien Zilvold

Met een convenant wil staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) het dierenwelzijn bij ritueel slachten verbeteren. Dat schrijft hij in een brief aan de Eerste Kamer.

Het convenant tussen betrokken religieuze organisaties, vertegenwoordigers van de slachthuizen, dierenartsen, wetenschap en NGO’s zou volgens Bleker binnen drie maanden tot stand kunnen komen. Een veterinaire commissie onder leiding van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zou volgens Bleker kunnen adviseren over de totstandkoming en uitvoering van het convenant.

Geen meerderheid verbod op ritueel slachten in Eerste Kamer

Vorige week werd duidelijk dat het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Eerder stemde de Tweede Kamer met een ruime meerderheid voor het voorstel van de Partij voor de Dieren. Tijdens het debat vorige week beloofde Bleker met een brief te komen waarin hij een compromis in de vorm van een convenant voorstelt.

In het convenant zouden onder meer afspraken gemaakt kunnen worden over kwaltiteitseisen aan slachthuizen, het verkorten van de bewustzijnsperiode na de halssnede, het aantal noodzakelijke halssnedes en de opleidingseisen aan het slachtpersoneel. Ook zouden afspraken kunnen worden gemaakt over specifieke behoefte voor te slachten dieren.

In de brief schrijft Bleker dat bijvoorbeeld een registratieplicht voor slachthuizen ervoor kan zorgen dat het convenant wordt nageleefd. Als een slachthuis zich niet aan de afspraak houdt dan zou dat kunnen leiden tot intrekking van de registratie om onbedwelmd ritueel te mogen slachten.

Partij voor de Dieren ziet niks in convenant

De Partij voor de Dieren liet vorige week na het debat al weten niets te zien in een convenant. PvdD-voorzitter Marianne Thieme:

“De staatssecretaris kwam plotseling met een convenant, maar dat is wat de grote partijen al jaren doen: de landbouwsector de ruimte geven. Het dierenleed zal er niet minder door worden.”

In NRC Handelsblad zegt Bleker vandaag dat hij niet begrijpt dat de Partij voor de Dieren het convenant niet ziet zitten. Hij vindt dat de partij op deze manier bijzonder veel bereikt heeft. Bleker:

“Onbegrijpelijk dat de Partij voor de Dieren daar niet blij mee is. Ik heb Thiemes nummer 2, Esther Ouwehand, ook wel eens gevraagd of ze bereid is tot enige compromissen op punten die ik ook belangrijk vind, zoals bij het transport van dieren. Nee, was het antwoord. Dat kan ik dus niet begrijpen. Je wilt toch resultaat boeken voor de dieren?”

    • Lex Boon