Banengroei tot 2016 ondanks recessie

Een lichtpuntje in duistere economische tijden: ondanks de aanstaande recessie zal de werkgelegenheid tot 2016 met gemiddeld 0,4 procent blijven stijgen.

De belangrijkste reden: in de komende jaren zullen de babyboomers, de generatie die tussen 1945 en 1955 is geboren, en masse met pensioen gaan. De vraag naar mensen zal daarom groter zijn dan de toestroom op de arbeidsmarkt, zo heeft het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht uitgerekend.

Vooral de zorg en de dienstensector hebben de komende jaren meer mensen nodig. Ook laagopgeleiden kunnen daarvan profiteren, tenzij het kabinet flink extra gaat bezuinigen. In specifieke functies voor hoogopgeleiden, zoals bijvoorbeeld werktuigbouwkundigen, voorspelt het ROA grote tekorten. Waar nauwelijks vraag naar zal zijn: bibliothecarissen, journalisten, informatici en juristen. Het onderzoek van het ROA lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak met de laatste sombere ‘decemberraming’ van het Centraal Planbureau. Ook als de eurocrisis niet verder escaleert, komt Nederland in een crisis, aldus het CPB. Volgens het Planbureau zal de werkloosheid in 2012 oplopen tot 475.000, bijna zes procent van de beroepsbevolking. Het ROA-onderzoek concentreert zich echter op de CPB-ramingen voor de middellange termijn. Volgens het ROA zijn die positief. „Wij proberen door de conjunctuur heen te kijken.”

Baangarantie in zorg: pagina 21