Aanklacht tegen bisdom Rotterdam om misbruik

Jan Boone deed gisteren aangifte. Misbruikslachtoffers kunnen volgens de advocaat een schadevergoeding eisen.

Advocaat Jan Boone heeft gisteren aangifte gedaan tegen het bisdom Rotterdam. Volgens de strafpleiter vormt de Katholieke Kerk een criminele organisatie met als oogmerk het seksueel misbruiken van kinderen. De onderbouwing van de aangifte vormt het vrijdag verschenen rapport van de commissie-Deetman over het misbruik binnen de kerk.

Volgens Boone blijkt daaruit dat het bisdom seksueel misbruik „willens en wetens” heeft laten gebeuren. „Leidinggevenden wisten van het misbruik, maar hebben er niets aan gedaan. Sterker nog: in Rotterdam werden priesters van wie bekend was dat ze pedofiel waren, aangesteld in jongenshuizen. Dat staat gelijk aan opzet en is genoeg voor een veroordeling”, stelt de raadsman, die de aangifte op eigen gezag doet.

Misbruikslachtoffers hebben volgens de advocaat profijt van een strafvervolging. Zij kunnen als benadeelde partij een schadevergoeding eisen. Boone denkt aan een bedrag van 100.000 euro per slachtoffer. „Daar hebben ze meer aan dan een slappe excuusbrief van de Kerk”, vindt hij.

De strafpleiter deed eerder al aangifte tegen het bisdom Utrecht toen het onderzoek van Deetman nog in volle gang was. Destijds ging het Openbaar Ministerie niet over tot vervolging wegens gebrek aan onderbouwing.

Cyrille Fijnaut, hoogleraar rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg, acht ook de nieuwe aangifte niet kansrijk. „Het feit dat een aantal mensen binnen een instelling zich schuldig maakt aan strafbare feiten, is geen reden om de hele organisatie te verbieden.” (NRC)