PostNL wil korten op pensioenen

PostNL wil op de pensioenen gaan korten. Het bedrijf gaat met zijn pensioenfondsen in gesprek omdat het extra uitgaven als gevolg van dalende dekkingsgraden wil beperken. Vanwege de verslechterende financiële situatie heeft het concern ook besloten voorlopig geen dividend in contanten meer uit te betalen.

Het postbedrijf stelt vandaag dat de pensioenuitgaven in de komende jaren met honderden miljoenen euro’s dreigen op te lopen. Vanwege de huidige bedrijfsomstandigheden is het niet verantwoord om dit te betalen, zo stelt PostNL.

Bedrijf onder druk door toenemende pensioenkosten en koersdaling

De financiële situatie van het concern is behalve door de toenemende pensioenkosten, ook onder druk komen te staan doordat de koers van TNT Express, waarin PostNL een 29,9 procent belang houdt, sterk is gedaald. Dat schrijft persbureau Novum.

De problemen op de financiële markten hebben ertoe geleid dat de dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van PostNL in het najaar naar 96 procent is gedaald. Het dekkingstekort liep eind september daardoor op tot bijna vijfhonderd miljoen euro.

De huidige regeling stelt dat PostNL zijn aandeel in dit tekort binnen drie jaar moet aanvullen.

Bestuur wil geen divend meer uitbetalen

Het bestuur heeft vanwege de nijpende situatie besloten om tot nader order geen dividend in cash meer uit te betalen. Ook is het budget voor investeringen verlaagd, waardoor noodzakelijke investeringen zijn uitgesteld.

‘We onderkennen het ingrijpende karakter en de ongelukkige timing’

Bestuursvoorzitter Harry Koorstra in een reactie:

“In een dialoog met de pensioenfondsen en vakorganisaties wil PostNL komen tot aanpassingen van de pensioenregelingen. De huidige regelingen leggen een te grote financiële druk op de onderneming. We onderkennen het ingrijpende karakter van deze stappen en de ongelukkige timing, maar ze zijn in de huidige context onvermijdelijk.”

PostNL meldt verder met de pensioenfondsen in gesprek te gaan om de regelingen aan te passen en zal met de vakbonden in gesprek gaan.

    • Marije Willems