Partijen willen misbruikers vervolgen

Politieke partijen bekijken of het mogelijk is daders van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk alsnog te vervolgen. Dit weekeinde reageerden diverse politici op het rapport over seksueel misbruik in de katholieke kerk dat de commissie-Deetman afgelopen vrijdag presenteerde. Daarbij kwam vooral de rol van de verantwoordelijken ter sprake, net als de vraag of zij nog gestraft kunnen worden.

Zaterdag werden 300 slachtoffers op een emotionele bijeenkomst in Utrecht door Deetman bijgepraat over de uitkomsten van zijn onderzoek. De bisschoppen lieten een dag later in rooms-katholieke kerken in Nederland een brief voorlezen waarin zij spijt betuigden. En aartsbisschop Eijk zei in Kruispunt dat hij empathischer had moeten reageren op het misbruikschandaal.

Vicepremier Maxime Verhagen (CDA) had graag gezien dat er consequenties aan het rapport werden verbonden verbonden, zei hij in TROS Kamerbreed. Verhagen: „Ik ben geen bisschop, maar als ik hiervoor verantwoordelijk zou zijn, zou ik me toch afvragen of ik wel de juiste man op de juiste plaats was. En het antwoord op die vraag zou ‘nee’ zijn.”

Fractievoorzitters Stef Blok (VVD) en Emile Roemer (SP) zeiden zondag in het tv-programma Buitenhof de verjaringstermijn voor misdaden te willen schrappen. Een nieuw wetsvoorstel dat erin voorziet de verjaringstermijn voor ernstige delicten aan te passen, is al door verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) naar de Kamer gestuurd. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zedenmisdrijven met kinderen in de toekomst niet meer verjaren.

De wet zal niet met terugwerkende kracht gaan gelden. Daarom wil PvdA-Kamerlid Khadija Arib een uitzondering maken voor de slachtoffers van de Rooms-Katholieke Kerk, net als de advocaat van drie slachtoffers, Anneke Bierenbroodspot. Arib: „Genoegdoening is belangrijk voor deze mensen.” Arib spreekt vandaag met juristen om te kijken wat mogelijk is. Ze krijgt steun van de PVV.

VVD-Kamerlid Ard van der Steur noemt een dergelijke uitzonderingspositie echter „buitengewoon lastig” en principieel verwerpelijk. Van der Steur: „Er is sprake van een heel merkwaardige situatie als de overige slachtoffers van zedenmisdrijven geen genoegdoening kunnen krijgen. Dat is gewoon willekeur.”

Ook minister Opstelten zou niets voor een dergelijke uitzonderingspositie voelen. Arib zal morgen ook pleiten voor een parlementaire enquête naar de rol van de overheid bij het seksueel misbruik; SP’er Emile Roemer bepleitte in Buitenhof een zelfde onderzoek.