Onrust binnen Hoge Raad nadat PVV benoeming blokkeerde

Binnen de Hoge Raad is onrust ontstaan door de politieke weigering om advocaat-generaal Diederik Aben te benoemen tot raadsheer. Dat zeggen bronnen in de Hoge Raad. Zoals NRC Handelsblad zaterdag meldde, heeft de PVV de benoeming van Aben tegengehouden wegens Abens stellingname in het proces tegen PVV-leider Wilders.

‘Als je Aben bovenaan de lijst zet, moet je hem handhaven’

Een deel van het hoogste rechtscollege twijfelde of het verstandig was Aben voor te dragen. Andere leden vinden dat het college, toen het hem eenmaal had voorgedragen, niet had moeten buigen voor druk vanuit de Tweede Kamer.

“Als je Aben bovenaan de lijst zet, moet je hem daar ook handhaven. Anders wek je de indruk dat je zwicht voor druk van buitenaf en eigenlijk ook niet goed had nagedacht toen je Aben voordroeg”, valt binnen de Hoge Raad te vernemen.

“Het was een inschattingsfout van de Hoge Raad om Aben voor te dragen, omdat het nog maar een jaar geleden is dat hij in opspraak kwam”, zegt een raadsheer die anoniem wil blijven.

‘Het was verstandiger als Aben zich terughoudender had opgesteld’

Aben schreef in een commentaar op persoonlijke titel dat de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank “een duister pad” bewandelde door de rechters in het proces-Wilders te vervangen wegens gewekte schijn van vooringenomenheid.

“Leden van de Hoge Raad realiseren zich niet goed wat de buitenwereld echt bezighoudt”, zegt een ingewijde. “De voorstanders in de Hoge Raad van de benoeming van Aben hadden zoiets van: Aben is toch een goede vent. Terwijl het natuurlijk verstandiger was geweest als hij zich terughoudender had opgesteld in een lopende strafzaak.”

Binnen de Hoge Raad bestaat veel ongenoegen over het handelen van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Die liet president Corstens een paar weken geleden weten dat ze de voordracht van Aben tot raadsheer niet te steunen. Daarop zette de Hoge Raad Aben als laatste op de voordrachtslijst.

“Als de politiek iemand niet wil, kunnen ze er beter openlijk over debatteren in plaats van de Hoge Raad onder druk te zetten om een voordracht te wijzigen”, zegt een raadsheer.

Corstens betreurt dat de Tweede Kamer informatie naar buiten brengt

President Corstens bevestigt de gang van zaken rond de voordracht van Aben maar weigert commentaar:

“Ik betreur dat er waarschijnlijk vanuit de Tweede Kamer een en ander naar buiten is gebracht over de benoeming van raadsheren. Voor de betrokkenen geldt een geheimhoudingsplicht. Ik wil me niet schuldig maken aan het schenden daarvan.”

Recourt: het irriteert me heel erg dat de vertrouwelijkheid verbroken is

Jeroen Recourt, voormalig rechter en nu lid van de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, zegt “heel graag het beeld te willen wegnemen dat de PvdA is gezwicht voor druk van de PVV tegen het benoemen van een raadsheer”. Toch zegt Recourt niet te kunnen reageren omdat het Kameroverleg een besloten bijeenkomst was.

“Het irriteert me heel erg dat de vertrouwelijkheid verbroken is. Ik wil ook in de Tweede Kamer aan de orde stellen hoe het kan dat er kennelijk door collega’s wel naar buiten is getreden.”

De VVD en het CDA willen gelet op de vertrouwelijkheid niet reageren. PVV-Kamerlid Lilian Helder bevestigde zaterdag het verzet van haar partij.

‘Het is beter kandidaten gewoon te laten solliciteren’

In de Hoge Raad gaan stemmen op om de procedures bij benoeming van raadsheren aan te passen. Nu stelt de Raad een kandidatenlijst waar de Tweede Kamer mee moet instemmen.

“Het is beter kandidaten gewoon te laten solliciteren.”