Jaski nieuwe topman Grontmij

Grontmij vervangt topman Sylvo Thijsen door Michiel Jaski. Zijn belangrijkste taak: het terugwinnen van het vertrouwen van een aantal grootaandeelhouders.

Amsterdam bezit sinds kort de grootste fiets- en voetgangersbrug van Nederland. De zg tuibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is 780 meter lang Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060414
Amsterdam bezit sinds kort de grootste fiets- en voetgangersbrug van Nederland. De zg tuibrug over het Amsterdam-Rijnkanaal is 780 meter lang Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 060414

Michiel Jaski vervangt Sylvo Thijsen als topman van Grontmij. Dat maakte het advies- en ingenieursbedrijf vanochtend bekend. Binnen de top van Grontmij is een stoelendans gaande. De financiële positie van het bedrijf staat onder druk. Daarom gaat het ingenieursbedrijf versneld reorganiseren.

De gevolgen van de bezuinigingen bij de rijksoverheid worden ook bij bedrijven voelbaar. Vorige week kondigde IT-bedrijf Logica – voor een belangrijk deel afhankelijk van overheidsopdrachten – al aan 1300 banen te gaan schrappen. Vanochtend volgde ingenieursbedrijf Grontmij. Het bedrijf, dat vanwege zorgen omtrent haar financiële positie onder stevige druk staat van een aantal grootaandeelhouders, schrapt tweehonderd arbeidsplaatsen.

Grontmij is grotendeels afhankelijk van opbrengsten uit projectontwikkeling voor lokale overheden. Vanwege bezuinigingen is deze markt stilgevallen. Grontmij moet concurreren met lokale spelers, die de opdrachten voor minder geld uitvoeren. De verwachting is dat deze markt voorlopig niet zal aantrekken.

Daarom wil Grontmij herstructureringsmaatregelen versneld doorvoeren. Naast het schrappen van 200 arbeidsplaatsen – het bedrijf heeft 9500 eigen medewerkers – sluiten de komende jaren ook 14 van de 22 Nederlandse kantoren. Daarmee moet in 2012 een besparing van 5 miljoen euro gerealiseerd worden; in 2013 moeten deze maatregelen 11 miljoen euro opleveren. Om deze operatie te bekostigen, treft Grontmij in het vierde kwartaal van 2011 een voorziening van 12 miljoen euro, voor 2012 gaat dat om 9 miljoen euro.

De nieuwe bestuursvoorzitter Michiel Jaski staat voor de taak om het vertrouwen terug te winnen van een groep grootaandeelhouders. Zij maken zich zorgen over de financiële positie van het ingenieursbedrijf. Deze positie begon vorig jaar te schuiven met de overname van het Franse bedrijf Ginger, waarmee 120 miljoen euro was gemoeid. Om de overnames te financieren, sloot Grontmij bankkredieten af. Deze kredieten – ter waarde van 229 miljoen euro – drukken zwaar op de balans van Grontmij. De aandeelhouders klagen bovendien dat zij het geld dat in deze overnames gestoken is, niet terugzien in een toegenomen waarde van het bedrijf.

De vraag is wat het bedrijf met de banken heeft afgesproken met betrekking tot deze kredieten. Onlangs ontving Grontmij een zogenoemde waiver van zijn banken. Dat betekent dat zij tijdelijk niet hoeft te voldoen aan de voorwaarden die in de kredietovereenkomst besloten liggen.

De schimmigheid waarmee deze afspraken zijn omgeven, zorgen voor veel onzekerheid bij de grootaanhouders. Zij vrezen dat Grontmij nieuwe aandelen moet uitgeven om schulden af te lossen. Deze vrees valt af te lezen in de duikeling die de beurskoers van het ingenieursbedrijf sinds 1 januari heeft gemaakt. Het aandeel is nog 4,75 euro waard, tegenover ruim 17 euro begin dit jaar.

Onder druk van ontevreden aandeelhouders vertrokken afgelopen maand al twee van de vijf toezichthouders. Begin deze maand kondigde ook financieel directeur Mel Zuydam zijn vertrek aan. Hij wordt per 1 januari opgevolgd door Frits Vervoort. Het plotselinge vertrek van Sylvo Thijsen van vandaag komt voor analisten als een verrassing. Vanwege zijn ruime ervaring met het bedrijf leek Thijsen de aangewezen man om de reorganisatie te leiden.

    • Jorg Leijten