Hogeschool A'dam onderzoekt 'fraude'

De Hogeschool van Amsterdam stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het mogelijk onterecht verstrekken van diploma’s bij de opleidingen Economie en Management. In De Telegraaf van zaterdag en vanmorgen beweren docenten dat er sinds 2002 wellicht duizend tot vijftienhonderd diploma’s per jaar zijn verstrekt aan studenten die daar gezien hun prestaties eigenlijk geen recht op hadden.

Jet Bussemaker, rector van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), zegt dat ze verbaasd is over de bewering dat er op zo’n grote schaal met diploma’s zou zijn gefraudeerd. „Nadat vorig jaar alle commotie over Inholland was ontstaan, hebben we intern laten onderzoeken of er bij ons wellicht ook op onrechtmatige wijze diploma’s waren verstrekt. Uit dat onderzoek bleek van niet.”

Een woordvoerder van de onderwijsinspectie bevestigt dat er indertijd ook bij de inspectie geen alarmerende signalen over de HvA zijn binnengekomen. De Hogeschool van Amsterdam komt dan ook niet voor in het rapport uit april van dit jaar, waarin vijftien hbo-opleidingen worden genoemd waar toen de regels rondom examinering niet goed werden nageleefd.

Het bestuur van de HvA stelt momenteel orde op zaken bij de opleidingen Economie en Management, waar de beschuldigingen vandaan komen. Bussemaker: „We zijn niet tevreden over het onderwijs daar. Dat zal ook gevolgen hebben voor het personeel. Ik snap dat mensen bang zijn voor hun baan. Misschien dat ze dit daarom nu naar buiten brengen. Als je op dit moment een bestuurder in het hbo wilt raken, dan kan je dat het beste doen door een beschuldiging van fraude te uiten.”

Een groep docenten die zich zorgen maakt over de gang van zaken bij de genoemde opleidingen, laat vandaag in een open brief aan het college van bestuur weten dat zij „geen enkele aanleiding voor een vermoeden van diplomafraude” hebben.

Voorzitter Sebastiaan Hameleers van studentenbond ISO zegt dat kwaliteit weliswaar onder druk staat bij de opleidingen Economie en Management, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat er ongeldige diploma’s zijn verstrekt. Hij spreekt van „stemmingmakerij” door De Telegraaf. „Als er aanleiding is voor een onderzoek, dan kan er pas fraude geconstateerd worden als dit onderzoek is afgerond. Tot die tijd is de fraude niet bewezen.”