Gebrek aan hulp statelozen

Statelozen zijn nergens thuis. In Nederland mogen ze niet blijven. Maar ze kunnen nergens anders naartoe. Vijftig jaar geleden stelden de VN een verdrag op ‘tot beperking der staatloosheid’. Uit onderzoek blijkt nu dat statelozen in Nederland niet de rechten krijgen die hen toekomen.

pagina 8 en 9