denkbeeld

„Het komt er niet op aan de wereld te begrijpen, het komt erop aan haar te veranderen” is een uitspraak van de Duitse filosoof Karl Marx (1818-1883). Foto van Klaas Filius uit Hoofddorp

Ook een foto bij het citaat? . Mail je foto, met je naam en woonplaats, naar klik@nrc.nl onder vermelding van denkbeeld Marx