Correcties en aanvullingen

Jean Wagemans

In het artikel Wat een spreker is die man! (17 december, Lux, pagina 4) wordt universitair docent argumentatietheorie en retorica Jean Wagenaar van de Universiteit van Amsterdam geciteerd. Deze docent heet in werkelijkheid Jean Wagemans.