Aartsbisschop Eijk erkent gebrek aan empathie rondom misbruik

Aartsbisschop van Utrecht Wim Eijk vindt dat hij meer empathie had moeten tonen toen het misbruik in de katholieke kerk naar buiten kwam. “Het gevoelsaspect heeft misschien, zeker naar buiten toe, ontbroken”, zo erkent hij vanavond in een uitzending van Kruispunt TV.

Eijk zegt dat toen de kwestie in februari 2010 aan het licht kwam, dat voor de meeste bisschoppen ‘volstrekt nieuwe materie’ was. Veel bisschoppen zijn recent aangetreden. “Het is een probleem dat voor de bisschoppen en voor de provinciaal oversten nieuw is”, aldus Eijk. Hij staat nog steeds achter de bestuurlijke maatregelen die zijn genomen.

Broeder Cees van Dam begrijpt de maatschappelijke verontwaardiging:

“Je ziet dat mensen het volledige vertrouwen hebben verloren in de kerk. Dat hebben we ook wel verdiend. Seksueel misbruik bij jonge kinderen, dat tast het vertrouwen in de mensheid, de kerk en het geloof aan.”

Begrip voor niet accepteren excuses

Zowel Eijk als Van Dam begrijpt dat slachtoffers de excuses van de kerk niet zonder meer aanvaarden. “Het zijn hartverscheurende feiten. Ik kan me voorstellen dat slachtoffers er nu niet aan toe zijn om de excuses zomaar te accepteren”, zegt Eijk.

Vrijdag werd het onderzoek van de commissie-Deetman naar seksueel misbruik in katholieke instellingen tussen 1945 een 1981 gepresenteerd. Tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt. Van de ongeveer achthonderd plegers die zijn opgespoord bij bisdommen, ordes en congregaties, zijn er zeker 105 nog in leven.

Excuusbrief voorgelezen in mis

In de rooms-katholieke kerken is tijdens de zondagsmis een excuusbrief van de bisschoppen voorgelezen. Het is een reactie op het rapport van de commissie-Deetman. Uit dat rapport bleek dat er tussen 1945 en 1980 10.000 tot 20.000 kinderen zijn misbruikt door katholieke geestelijken.

    • Jules Seegers