Tien doden bij olie-protest in Kazachstan

Bij een zeldzame protestactie in het strak gecontroleerde Kazachstan zijn gisteren zeker tien mensen gedood. Stakende werknemers in de olie-industrie, die betere arbeidsomstandigheden eisen, raakten in de stad Zhanaozen slaags met de oproerpolitie tijdens de vieringen voor het feit dat Kazachstan twintig jaar geleden onafhankelijk werd.

Ongeveer drieduizend man waren naar het centrale plein van de stad gekomen. Zij braken door de afzetting heen en belaagden feestredenaars op het podium. Daarop schoot de politie terug met scherp en voerde zij charges uit. Bij de rellen staken boze stakers gebouwen en auto’s in brand.

De verbindingen met deze oliestad waren gisteravond verbroken. De stad zou zijn omsingeld door soldaten. Kazachstan, met ijzeren hand geregeerd door president Nazarbajev, gold lang als het meest stabiele land in de regio, maar de afgelopen maanden zijn er aanslagen gepleegd door moslimfundamentalisten. (AFP, AP, Reuters)