Patstelling in VS leidt tot schade

Een nieuwe patstelling over het Amerikaanse economische beleid.

In een bizarre omdraaiing van rollen willen de Republikeinen in de Verenigde Staten nu de belastingen verhogen en een wet aannemen waardoor de uitgaven met een biljoen dollar zullen stijgen, terwijl de Democraten verlaging van de inkomstenbelasting willen en dreigen de overheid tot sluiten te dwingen. Hoe dit jongste gevecht ook zal aflopen, de economie is het slachtoffer, dat is zeker.

Er staan twee wetsontwerpen op het spel. Het eerste behelst een groot uitgavenpakket dat vrijdag moet zijn aangenomen om te voorkomen dat de federale overheid haar rekeningen niet kan betalen.

Het tweede is een verlenging van de verlaging van de inkomstenbelasting die eerder dit jaar werd doorgevoerd en een verlenging van de uitkeringen aan langdurig werklozen. Beide maatregelen zullen anders aan het eind van dit jaar komen te vervallen.

Zoals gebruikelijk lijkt er geen ruimte voor een compromis. De Republikeinen hebben de verlenging van de verlaging van de inkomstenbelasting afgeschilderd als Obama-beleid. De partij heeft voorwaarden verbonden aan haar instemming met het voorstel, waaronder het doordrukken van een besluit over het doorgaan van de Keystone XL-oliepijpleiding en van bezuinigingen op delen van Obama's gezondheidszorgprogramma.

Het Witte Huis accepteert niet dat voor de inkomstenbelasting weer een hoger tarief gaat gelden en dat de werkloosheidsuitkeringen worden stopgezet. En de Democraten in de Senaat zullen niet nóg meer uitgaven goedkeuren totdat er een overeenkomst wordt gesloten over de belastingverlaging. De reden daarvoor is dat het Huis van Afgevaardigden met vakantiereces kan gaan als de bestedingsverhoging als eerste wordt aangenomen, en de Senaat op die manier gedwongen kan worden de Republikeinse versie van het programma te aanvaarden.

Dit jongste gedoe in Washington zal de indruk niet wegnemen dat de politieke risico’s in de VS groot zijn. In dit geval lijkt het Congres niet eens in staat de bestaande situatie te laten continueren, ook al blijft het economisch herstel fragiel.

Als de impasse niet doorbroken wordt, zullen de kiezers in november volgend jaar beslissen wie de schuldige is. Maar tegen die tijd zullen het vertrouwen en de economische groei al de nodige schade hebben geleden.

Daniel Indiviglio

Vertaling Menno Grootveld

    • Daniel Indiviglio