‘Parzival gaat over bezieling’

Wekelijks verklaart een Bekende Nederlander in de Boekenbijlage van NRC Handelsblad de liefde aan een boek. Deze week filosoof Ad Verbrugge over Parzival van Wolfram von Esschenbach.

‘Rond de eeuwwisseling las ik voor het eerst de Middeleeuwse ridderroman Parzival. Ik zat in een wat zoekende fase van mijn leven. In 1999 was ik gepromoveerd op een kritiek op het denken van de Duitse filosoof Martin Heidegger. Ik had de vrijheid genomen om literatuur te gaan bestuderen die buiten het gebied van mijn proefschrift lagen.

,,In The Grail Legend, geschreven door de vrouw en een medewerker van psychoanalyticus Carl Gustav Jung, stuitte ik op Perceval, het heldenepos van Chrétien de Troyes. Hij dichtte in de twaalfde eeuw voor het eerst over deze tafelridder. Ik ben begonnen in Parzival, het dertiende eeuwse gedicht van de hand van Wolfram von Eschenbach, die zich door Chrétien liet inspireren. Het boek is recent nog in een herziene Nederlandse vertaling verschenen.

,,Het boek sloeg in als een bom. Met Parzival las ik sinds tijden weer eens literatuur die me fundamenteel deed nadenken over de vraag wat menselijke bezieling is. Een bevredigend antwoord daarop kreeg ik voor het eerst tijdens mijn studie wijsbegeerte in Leiden. Toen ontdekte ik de Russische literatuur, met name Dostojevski, in wiens werk de vraag wat mensen voordrijft een belangrijke rol speelt. Bij Dostojevski was dat waanzin of hartstocht. ‘Wat is bezieling?’ was in 1999 ook de slotvraag van mijn proefschrift.

U kunt het hele artikel hier lezen.

    • Roderick Nieuwenhuis