Museum veilt 'meet & greet' met Alexander Pechtold: 3000 euro

Wat zou u over hebben voor een persoonlijke ontmoeting met D66-leider Alexander Pechtold? Op een benefietveiling voor Museum Boerhaave, rijksmuseum voor de geschiedenis van natuurwetenschappen en geneeskunde in Leiden, bracht zo’n ‘meet & greet’ donderdagavond drieduizend euro op. Ter vergelijk: voor een bundel sonates van barokcomponist Corelli uit persoonlijke bezit en driemaal gesigneerd door Albert Einstein werd 7500 euro geboden.

In totaal bracht de veilig 128.000 euro op. Daarmee is het voortbestaan van Museum Boerhave nu veiliggesteld. Onder de hamer kwamen tientallen stukken die verzamelaars en andere vrienden van het museum ter beschikking hadden gesteld.

Boerhaave moest eenmalig zeven ton extra eigen inkomsten genereren om sluiting af te wenden. Diverse fondsen en sponsoren besloten daarop het museum te steunen.