Merkwaardige krokodillentranen over erfrecht

In reactie op het artikel ‘Nieuw erfrecht vol fouten dankzij Kamerleden’ van emeritus hoogleraar Van Mourik (Opinie, 13 december) het volgende.

Het is toch wel merkwaardig om te lezen dat collega Van Mourik zich bekreunt over de belabberde kwaliteit van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Hij was immers de initiatiefnemer van een door 14 hoogleraren ondertekende brief waarin de Tweede Kamer werd gevraagd – om uiterst discutabele redenen – dat nieuwe huwelijksvermogensrecht zo spoedig mogelijk te aanvaarden (zie NRC Handelsblad, 3 januari 2008).

En dat alleen om één klein en ondergeschikt detail te realiseren: verkrijgingen uit erfrecht of schenking moesten voortaan buiten de huwelijksgemeenschap vallen.

Uit het Nipo-onderzoek dat in de Memorie van Toelichting op die nieuwe wet vermeld wordt, blijkt echter dat de meerderheid van de gehuwden het nota bene oneens was met het streven van Van Mourik. Het betoog van laatstgenoemde, dat het amendement-Anker ongefundeerd zou zijn, is dan ook onjuist.

Van Mourik noch zijn medeondertekenaars hebben zich bekommerd over de échte grote missers van het nieuwe huwelijksvermogensrecht; geen verzet van hun zijde. Zij die dit wel deden – Luijten (emeritus- Radboud), Meijer (Open Universiteit), Huijgen (Leiden) en ondergetekende (VU-Amsterdam) – kregen uit het kamp-Van Mourik c.s. geen enkele bijval.

De feitelijke bedenker van dit legislatief gedrocht – Leon Verstappen (promotus van Van Mourik) – en de bevriende betrokken ambtenaar (Salomons; nu VU-Amsterdam) hebben hun gang kunnen gaan onder de stilzwijgende zegen van de binnen de notariële wereld (te) invloedrijke Van Mourik c.s. : ouwe-jongens-krentenbrood.

Laat Van Mourik c.s. nu geen krokodillentranen schreien, want niet iedereen is zo kort van memorie.

Prof. Mr. Gregor van der Burght

Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao Raadsheer plv. Gerechtshof ‘s-Gravenhage Emeritus-hoogleraar VU

    • Prof. Mr. Gregor van der Burght