Koningin had twijfels over onderkoning

Reserves van koningin Beatrix over de kandidatuur van Piet Hein Donner voor het vicepresidentschap van de Raad van State hebben de benoemingsprocedure vertraagd. Beatrix wilde eerst met Donner spreken over zijn optreden tijdens de kabinetsformatie.Reconstructie: Z&Z, pagina 12-14 Portret Spies, Reacties: pagina 5

Nederland, Den Haag, 11-11-11 Piet Hein Donner. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. © Foto Merlin Daleman
Nederland, Den Haag, 11-11-11 Piet Hein Donner. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. © Foto Merlin Daleman