Brief bisschoppen over misbruik - commissie Deetman opgeheven

De Nederlandse bisschoppen hebben aan de rooms-katholieke kerken een brief over het seksueel misbruik binnen de kerk gestuurd die kan worden voorgelezen. Aanleiding voor de brief vormt het onderzoek van de commissie-Deetman, waarvan de resultaten gisteren bekend zijn gemaakt. Dat meldt persbureau Novum.

Uit het rapport van Deetman bleek vrijdag dat het misbruik van minderjarigen die hun jeugd tussen 1945 en 1981 doorbrachten in een katholieke instelling, bekend was binnen de ordes en bisdommen. Tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt.

In de brief stellen de bisschoppen dat zij Wim Deetman hebben gevraagd om het onderzoek te doen, om de waarheid te achterhalen.

“De waarheid, hoe pijnlijk die ook kan zijn, gaat vóór alles. Wij willen als Kerk het leed erkennen dat op deze wijze is aangericht en dat slachtoffers hun hele leven met zich mee dragen.”

De bisschoppen stellen dat ze geschokt zijn door de uitkomsten.

“Het doet pijn dat er onder priesters en religieuzen wier roeping het nu juist was om door hun voorbeeldige leven anderen tot God te brengen en hen te hoeden en te beschermen, een aantal is geweest dat het vertrouwen van kwetsbare minderjarigen heeft beschaamd. Mensen zijn voor hun verdere leven beschadigd.”

Dat dit binnen de kerk kon gebeuren, vinden de bisschoppen ‘verschrikkelijk’. “Wij veroordelen het ten zeerste en het spijt ons uit de grond van ons hart.” Dat verantwoordelijken niet de juiste maatregelen hebben genomen om een einde aan de misbruikpraktijken te maken, beschaamt de bisschoppen.

Verder wordt in de brief aangegeven wat de kerk doet om slachtoffers te helpen en misbruik voortaan te voorkomen en wordt mensen gevraagd te bidden voor de slachtoffers, de kerk en haar leiders. Ook voor de daders wordt opgeroepen te bidden, zodat ‘zij tot besef komen van hun schuld en oprecht zoeken naar vergeving en bekering’.

Commissie Deetman opgeheven

In de Jaarbeurs in Utrecht vond vandaag een besloten bijeenkomst plaats van de commissie-Deetman voor de slachtoffers van misbruik binnen de kerk. Tijdens de samenkomst reageerde Deetman op vragen en opmerkingen van de aanwezigen, waarna slachtoffers ook met andere leden van de commissie konden praten. Naar de besloten bijeenkomst kwamen 300 tot 350 mensen. De bijeenkomst vormde de afronding van het onderzoek.

Verhagen kritisch over bisschoppen

In het radioprogramma Tros Kamerbreed liet CDA-leider Maxime Verhagen zich vandaag kritisch uit over de bisschoppen. Verhagen:

”Ik ben geen bisschop, maar als ik hiervoor verantwoordelijk zou zijn, zou ik voor mezelf zeggen: ben ik wel de juiste man op de juiste plaats. Het antwoord zou voor mijzelf zijn: ‘nee’.I k zou het voor mezelf niet kunnen verkroppen als ik het had toegelaten.”

Verhagen vindt dat de bisschoppen bij zichzelf te rade moeten gaan of ze moeten aftreden.

    • Lex Boon