Aldus

De procedure was ongelukkig, belabberd misschien wel. Daardoor is de benoeming controversieel geworden, kijk ook naar de felle reacties vanuit de oppositie en naar de kritiek vanuit de Raad van State zelf. Dat laat onverlet dat Donner garant staat voor kwaliteit.

Thom de Graaf, oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing

De procedure is gelopen zoals die is gelopen, ongelukkig en een beetje vreemd. Volgens mij heeft Donner daar ook last van gehad. Het is ook gek om zo’n openbare sollicitatieprocedure te houden voor een functie waarvoor maar weinigen geschikt zijn. Voor de president van de Hoge Raad of de president van de Centrale Raad van Beroep zijn ook geen openbare procedures.

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, Leiden

Luister, zelfs als u en ik ons even kwaad maken, kunnen wij maar vijf of tien mensen verzinnen die dit kunnen. Er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen in Nederland die voor deze zware baan in aanmerking komen. Donner staat natuurlijk op dat lijstje.

Mark Rutte, premier

Ik kan niet anders concluderen dan dat het een zorgvuldige procedure is geweest. Er is tevoren geen enkele afspraak gemaakt. Ik ben heel blij dat Donner het geworden is. Hij voldoet volledig aan de vereisten van de functie. Donner is een gewaardeerd jurist en een eminent persoon.

Maxime Verhagen, vicepremier

Maandenlang was heel Nederland ervan overtuigd dat minister Donner het zou worden. Alleen de premier ontkende in alle toonaarden dat het een gelopen race zou zijn. Sterker nog, er zou een open procedure volgen. Met de benoeming van Donner blijkt dat allemaal schijn te zijn geweest.

Job Cohen, fractieleider PvdA

De Raad van State ziet uit naar een goede samenwerking met de nieuwe vicepresident. Met groot vertrouwen zal ik per 1 februari 2012 aan Piet Hein Donner het ambt overdragen waarvoor ik me vanaf juli 1997 heb ingezet en dat ik met zoveel genoegen heb vervuld.

Vertrekkend vicepresident Herman Tjeenk Willink