Aartsbisschop: priester na misbruik uit ambt

Priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, mogen de mis niet meer in het openbaar opdragen en worden uit hun kerkelijke functies ontheven.

Dat heeft aartsbisschop Eijk van Utrecht vrijdag gezegd in reactie op het rapport van de commissie-Deetman. Deze heeft vastgesteld dat in katholieke instellingen tussen 1945 en 1981 tien- tot twintigduizend kinderen zijn misbruikt. Grootschalig misbruik was bekend bij de kerkelijke leiding, aldus Deetman, maar de omgang ermee kende „ernstige tekortkomingen”.

Eijk erkende dat het kerkelijk gezag blaam treft. Hij betuigde vrijdag namens de Nederlandse bisschoppen spijt voor het misbruik.

Slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik noemden het rapport „schokkender dan verwacht”. Ze betreuren dat niet ook fysieke en geestelijke mishandeling is onderzocht.

Eijk beloofde dat de kerk alle vergoedingen betaalt die de compensatiecommissie slachtoffers toekent. Hij noemde geen bedrag. Naar schatting gaat het om zo’n 5 miljoen euro.

Klachten tegen 105 nog levende misbruikplegers zullen met voorrang worden behandeld, zei Eijk. Als het een priester betreft, moet die zijn werkzaamheden direct staken. Uiteindelijk kan hij uit het ambt worden gezet. Vermoedens van seksueel misbruik worden bij justitie gemeld.

Het celibaat is volgens Deetman geen cruciale factor geweest in het misbruik. Toch verklaarde Eijk dat de aandacht ervoor in de ambtelijke opleiding „geïntensiveerd” wordt.

De verleiding: Z&Z, pagina 24