Werkloosheid vorige maand niet gestegen

Net als vorige maand zitten er 455.000 Nederlanders zonder werk, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In de hele eurozone is de werkgelegenheid met 0,1 procent gekrompen.

De werkloosheid is in de maand november niet verder opgelopen. Net als in de maand daarvoor kwam de werkloosheid uit op 455.000 personen, wat overeenkomt met 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die gisteren bekend zijn gemaakt. Net als vorige maand nam het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar relatief het meest toe.

In de vier voorafgaande maanden nam de werkloosheid nog toe. In oktober steeg het aantal werklozen nog met 17.000. Maar nu bleef het aantal werkloze mannen en vrouwen in november vrijwel gelijk. De werkloosheid blijft hiermee op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010, zo stelt het CBS.

Zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen steeg in november wel, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Bij het UWV stonden in november 463.000 werkzoekenden ingeschreven, achtduizend meer dan in oktober.

Het aantal WW-uitkeringen is met vijfduizend gestegen tot 258.000 uitkeringen.

Ondertussen maakte het Europees statistisch bureau Eurostat gisteren bekend dat de werkgelegenheid in de eurozone in het derde kwartaal met 0,1 procent gekrompen is ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Volgens Eurostat hadden in het derde kwartaal in de eurozone 146,9 miljoen mensen betaald werk.

In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de werkgelegenheid in de eurozone nog met 0,2 procent. Maar in het derde kwartaal nam vooral in de vastgoedbranche en de bouwsector de werkgelegenheid scherp af, zo bleek uit het onderzoek van Eurostat. Wel is het aantal banen in de hele eurozone bij de overheid toegenomen. (NRC)