Talpa woest op NRC - maar het bewijs staat hier

Talpa is boos op NRC. En niet zo’n beetje ook. Nrc.next is zelfs te kwader trouw, laat Talpa weten. Het artikel over het contract dat kinderen moeten tekenen alvorens mee te mogen doen met een talentenjacht is “pure onzin”, vinden ze bij Talpa.

Uit de publicatie (vanmorgen ook op nrc.nl en vanmiddag in NRC Handelsblad) blijkt dat kinderen die meedoen aan programma’s als The Voice Kids en Junior Masterchef zich aan verregaande afspraken verbinden met Talpa (producent van The Voice Kids) door middel van een contract dat voor deelname getekend moet worden. Wat blijkt: met ‘het niemendalletje’, zoals Talpa het zelf noemt, bevestigen ouders dat ze alle daarna volgende contracten ook tekenen - zonder dat ze weten wat daar in staat. In het contract staat letterlijk:

“Ik stem in met het feit dat indien Talpa mij verzoekt om overige documenten te tekenen welke direct gerelateerd zijn aan het meedoen van mijn kind aan het programma en de daarbij behorende rechten en garanties ik zulks onverwijld zal doen.”

Een filmpje voor The Voice Kids:

Talpa, dat in eerste instantie het bestaan van het contract überhaupt ontkende maar daar later op terugkwam, noemt het artikel “uiterst tendentieus” en “pure onzin.” Volgens de producent tekenen de kandidaten niet meer dan een ‘quitclaim’, een standaardovereenkomst, waar niet veel meer in wordt vastgelegd dan dat men zich ervan bewust is op tv te komen. Uit het persbericht van Talpa:

“Waar het met name om gaat is dat mensen die tegenwoordig aan willekeurig welk TV-programma deelnemen, of zelfs alleen maar op de tribune zitten, gevraagd wordt een zogenoemde quitclaim te tekenen. Daarmee doen zij afstand van hun rechten op het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal dat bij die ene bijeenkomst/opname is gemaakt. Enkele honderden deelnemers aan voorrondes voor ‘The Voice Kids’ hebben zo’n afstandsverklaring getekend.” - persbericht Talpa

Die overeenkomst stelt dus niks voor, stelt Talpa. Een echt contract, zo vervolgt het persbericht, wordt pas onder de neus geschoven bij kinderen en hun ouders die daadwerkelijk aan de competitie deelnemen, en daar mogen ze rustig over nadenken. Talpa:

“In het geval van ‘The Voice Kids’ zijn dat er 94. Al deze mensen hebben de concept-contracten ruim van tevoren toegestuurd gekregen. Hen is gevraagd de inhoud vertrouwelijk te behandelen, maar hen is tevens de mogelijkheid geboden de inhoud te bespreken met een jurist of andere vertrouwenspersoon. Vervolgens zijn al deze mensen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar de contracten drie uur lang zijn besproken. Iedereen heeft alles kunnen vragen en daarna nog enkele dagen bedenktijd gekregen voordat er werd getekend.” - persbericht Talpa

‘Wat Talpa beweert is gewoon niet waar’

Maar wie de contracten, in handen van NRC en hieronder te lezen, bekijkt ziet dat de contracten veel verder gaan dan een standaard quitclaim. Zo staat er bijvoorbeeld in het contract dat als het deelnemend kind talent heeft, Global Music & Talent Agency (de platenmaatschappij van Talpa) het eerste recht heeft op een ‘samenwerkingsovereenkomst’ met het kind. Ook belooft de ouder te ‘garanderen’ dat het deelnemende kind de verplichtingen nakomt en ‘Talpa te assisteren in de nakoming van deze verplichtingen’. Ofwel: heeft een kind geen zin meer, dan belooft de ouder Talpa te helpen om hier iets tegen te doen.

Daar komt nog eens bij dat meerdere ouders onafhankelijk van elkaar bevestigen dat de contracten niet worden uitgelegd aan deelnemers, de kandidaten niet standaard een kopie van de overeenkomst meekrijgen en dat deze onder hoge tijdsdruk moet worden getekend. Het ‘echte contract’ waar Talpa in het persbericht over spreekt, bedoeld voor de 94 kinderen die de blind auditions hebben gehaald, wordt volgens de producent wel goed uitgelegd.

“Talpa is bezig met damage-management,” zegt Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next dan ook. “Het is gewoon niet waar wat Talpa beweert.”:

“Talpa beweerde ook voor publicatie al dat wij ons verhaal zouden hebben gebaseerd op een quitclaim, maar dat is gewoon niet waar. Het is een contract. En we hebben het bewijs op nrc.nl staan. Dat contract krijgen ouders van kinderen die deelnemen als eerste, en dat hebben we geverifieerd bij meerdere ouders. Die bevestigden allemaal: ja, dit is het contract dat we moesten tekenen.

In dat eerste contract leggen ouders vast dat ze meteen alle volgende contracten ook tekenen, zonder dat ze weten wat daar in zal staan. Talpa zegt dat ze het tweede contract, bij echte deelname, netjes uitleggen, maar dat maakt allemaal niks uit want met dit contract heb je al getekend dat je de volgende contracten ook tekent.

Wat Talpa beweert is, kortom, gewoon niet waar.” - Rob Wijnberg, nrc.next

Hier het eerdere verhaal over contracten bij talentenjachten van Stijn Bronzwaer en Lineke Nieber, ook door Talpa als ‘volslagen onzin’ getypeerd.

Lees nogmaals het contract in kwestie en oordeel zelf: