Positie Van Twist precair

De positie van directeur Kees van Twist van het Groninger Museum staat zwaar onder druk. Onder zijn leiding liepen de tekorten bij het museum de laatste twee jaar op tot ten minste 600.000 euro. Burgemeester Rehwinkel (PvdA) van Groningen houdt er rekening mee dat Van Twist zijn functie spoedig neerlegt. „Het is duidelijk dat er veel is misgegaan bij deze directie en Raad van Toezicht”, zei hij deze week in de regionale media. „Dat moet consequenties hebben.” Rehwinkel wil nu niet reageren.

Van Twist denkt ook zelf na over zijn toekomst, zegt hij desgevraagd. „Twaalf jaar ergens zitten is lang.” Bij de opening vorig weekend van een expositie van ontwerper Azzedine Alaïa speculeerde Van Twist over zijn afscheid. „Directeuren gaan en komen. De cirkel is rond.”

In oktober werd George Verberg aangesteld als zakelijk directeur naast Van Twist. Dat was een voorwaarde van gemeente en provincie. Verberg werd deze week ook algemeen directeur. Vanmiddag overhandigen hij en adviesbureau HEC rapporten aan de colleges van B en W en Gedeputeerde Staten. Daarin staat hoe de tekorten ontstonden en hoe ze kunnen worden weggewerkt.

Verberg gaat ervan uit dat de gemeente tijdelijk financieel bijspringt. Hij kondigde aan dat zeven van de 47 fte’s verdwijnen. Ook wordt voorgesteld het gebouw van het museumdepot te verkopen en meer kleine sponsors trekken.

Morgen: profiel Kees van Twist