Politie volgt schoonmakers vanwege 'negroïde uiterlijk'

Illegale schoonmakers in de regio Haarlem zijn door de vreemdelingenpolitie gevolgd op basis van hun „negroïde uiterlijk”, terwijl ze met een bus naar een villawijk gingen om er schoon te maken. Dat had niet mogen gebeuren, oordeelt de Raad van State in een zaak van een illegale vreemdeling. Om iemand staande te houden is een redelijk vermoeden van schuld nodig.

Uit een publicatie in de Volkskrant blijkt dat de vreemdelingenpolitie in Kennemerland naar aanleiding van een zogenoemd ‘busonderzoek’ in totaal dertig schoonmakers in Overveen, Bloemendaal, Heemstede en Aerdenhout heeft gevraagd zich te identificeren. Vervolgens zijn twaalf van de schoonmakers die illegaal in Nederland verbleven, uitgezet door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De anderen wachten nog op uitzetting of hebben een asielaanvraag ingediend.

De vreemdelingenpolitie baseerde het vermoeden van illegaal verblijf onder meer op informatie van buschauffeurs van Connexxion, die het was opgevallen dat ’s ochtends steeds groepen vrouwen van Afrikaanse komaf naar de villawijken reisden. Bij controle was gebleken dat een deel van hen geen kaartje en geldig legitimatiebewijs kon tonen.

De vreemdelingenpolitie was ook op het spoor van de vrouwen gezet door een wetenschappelijk artikel uit 2009 waarin over illegale schoonmakers werd geschreven. Daarin werden enkele van de betrokken gemeenten genoemd.

Maar volgens de Raad van State, die op 13 juli uitspraak deed, bieden de onderzoeksresultaten van het busproject „onvoldoende aanleiding” om een redelijk vermoeden te hebben van illegaal verblijf.

Het Openbaar Ministerie in Haarlem was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De vreemdelingenpolitie wilde nog niet inhoudelijk reageren. In de Volkskrant noemt Hans Konijn, van de vreemdelingenpolitie in Kennemerland, het „ongelukkig” dat de huidskleur is vermeld in de processen-verbaal. „Uiterlijke kenmerken waren niet de enige reden om hun identiteitspapieren te vragen. We wisten al uit eigen waarneming, informatie van busmaatschappij Connexxion en een wetenschappelijk artikel wat er gaande was in die buurten.”

Opmerkelijk is dat de particuliere werkgevers van de schoonmakers geen nadelen hebben ondervonden van hun illegale werkgeversschap. Vervolging zou zijn geseponeerd omdat het om mensen ging die niet eerder in contact waren geweest met justitie. De Arbeidsinspectie heeft wel boetes opgelegd aan de particuliere werkgevers, à 4.000 euro, maar die zijn ingetrokken toen bleek dat de werkwijze van de politie werd afgekeurd door de Raad van State.