Opinie

    • Peter Vandermeersch

NRC ook naar de ochtend? De redactie zegt ja.

De redactieraad van NRC Handelsblad heeft deze week een positief advies uitgebracht waarin zij het uitbrengen van een ochtendeditie van deze krant steunt.  De twee proefweken waarin we én een ochtend- én een avondkrant hebben gemaakt, toonden dat de redactie van deze krant in staat is om twee edities per dag te maken. Daartoe zal de redactie uitgebreid worden met 15 mensen.

Maar eer het zover is moeten we de logistieke problemen van druk- en distributie en de kosten die daarmee gepaard gaan onder controle krijgen. Meer kranten in de ochtend bezorgen leidt immers tot meer kosten, minder kranten in de avond leidt nauwelijks tot minder kosten.

Wanneer die ochtendeditie er precies komt is net daarom nog steeds niet duidelijk, maar we gaan er nu niet van uit dat we in de eerste helft van 2012 een NRC Handelsblad maken met een ochtend- en een avondeditie. 

Prettig is intussen wel dat we nu weten dat we een belangrijke doelstelling voor 2011 _ een stijgende oplage van NRC Handelsblad én nrc.next _ zullen halen. En dat bevestigt alleen maar mijn geloof in de journalistieke kracht van deze organisatie.