Nieuw virus onder schapen en koeien in Nederland

Sinds het begin van deze maand krijgt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldingen van misvormd geboren schapenlammeren. Bij onderzoek door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) is in de hersenen van 2 lammeren het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen. Dat meldt staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook in Duitsland is het virus aangetroffen, zo schrijft Bleker in de brief:

“In Nederland werd in augustus/september 2011 op ruim 80 rundveebedrijven diarree, koorts en melkgiftedaling gemeld bij de Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD). De dieren herstelden weer en de oorzaak bleef onduidelijk. Deze verschijnselen werden in dezelfde periode ook op Duitse rundveebedrijven
gevonden. Het Duitse Friedrich Löffler Instituut (FLI) heeft op 18 november jl. in bloedmonsters van deze zieke runderen een nieuw virus aangetoond dat op dit
moment het “Schmallenbergvirus” wordt genoemd.”

In Nederland en Europa is het virus nog niet eerder aangetroffen. Bleker noemt een verdere toename van het aantal schapenlammeren met misvormingen als gevolg van dit virus “zeer waarschijnlijk”. Ook sluit hij niet uit dat er kalveren en geitenlammeren met deze aangeboren afwijkingen worden geboren.

Het nemen van preventie- of bestrijdingsmaatregelen is op dit moment niet mogelijk omdat er geen gegevens zijn over infectieroute en verspreiding. Daarbij komt dat de nu waargenomen verschijnselen het gevolg zijn van een infectie die waarschijnlijk al enkele maanden geleden heeft plaatsgevonden. Het CVI is al begonnen om de diagnostiek verder te ontwikkelen, epidemiologisch onderzoek te starten en voorbereidingen te treffen voor mogelijke vaccinontwikkeling.

Uit een eerste risicoanalyse door het RIVM wordt het risico voor de volksgezondheid “gering geacht”.

    • Lex Boon