Mensenvlees verwijderen voor tv? Naar de tuchtraad

‘Er is nog geen wet tegen kannibalisme bij BNN’, kopt NRC Handelsblad op 13 december. Afgezien van het onderwerp kannibalisme en de strafbaarheid daarvan, rijst bij mij de vraag naar de rol van de chirurg die „de stukjes van twee bij drie centimeter [...] operatief verwijderde” bij de presentatoren. Dit lijkt mij een kwestie voor de medische tuchtraad. Het handelen van deze medicus brengt immers schade toe aan het vertrouwen in deze beroepsgroep.

Jolien T.C. Berendsen-Prins

Haren (Gr.)

    • Jolien T.C. Berendsen-Prins