Kardinaal Simonis betreurt fouten rond misbruik

Kardinaal Simonis, hier op een foto uit 2007. Foto Reuters / Michael Kooren

Kardinaal Ad Simonis betreurt het dat ook onder zijn verantwoordelijkheid in een aantal gevallen niet goed is gehandeld in zaken rond seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Dat laat hij vandaag laten weten in een reactie op het rapport van de commissie-Deetman. “Ik betreur dat zeer en trek mij dat natuurlijk persoonlijk aan.”

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal mensen die Simonis heeft toegelaten tot de wijding van het priesterschap of die hij een pastorale opdracht heeft gegeven, zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Simonis stelt zwaar teleurgesteld te zijn in het vertrouwen dat hij, soms tegen het advies van anderen in, in hen stelde. Simonis:

“Natuurlijk stel ik mij dan de vraag of ik te goed van vertrouwen was. Alleen al vanwege het leed dat is aangericht, zal deze vraag mij nog lang bezighouden.”

Lading ‘wir haben es nicht gewusst’ verkeerd ingeschat

In zijn verklaring gaat Simonis ook in op een uitspraak die hij in maart vorig jaar deed. In het televisieprogramma Pauw & Witteman zei hij toen dat het bij de top van de kerk niet bekend was dat geestelijken onder hun verantwoordelijkheid kinderen misbruikten. De kardinaal nam daarbij de woorden ‘wir haben es nicht gewusst’ in de mond. Die uitspraak stuitte op veel kritiek.

Simonis, die een paar dagen na de uitzending zijn excuses aanbood voor de uitspraak, stelt dat hij de lading van die Duitse zin verkeerd had ingeschat. De commissie-Deetman heeft daarnaast aangetoond dat er in de Bisschoppenconferentie tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw wel over seksueel misbruik is gesproken, waarna het onderwerp nagenoeg van de agenda verdween, aldus Simonis. “Als het om niet-weten gaat, dan geldt dat voor de generatie van bisschoppen waartoe ik behoor.”

Verder gaf hij in de betreffende uitzending aan dat hij in de 38 jaar dat hij actief was als bisschop ongeveer tien gevallen had meegemaakt. Het onderzoek laat daarentegen zien dat het er meer zijn. “Ik heb hierover echter nooit iemand willen misleiden”, aldus de kardinaal.

Uit het rapport blijkt dat het misbruik van minderjarigen die hun jeugd tussen 1945 en 1981 doorbrachten in een katholieke instelling bekend was binnen de ordes en bisdommen. Tussen de tien- en twintigduizend kinderen zouden slachtoffer zijn geworden.

Simonis sluit zich in zijn verklaring aan bij de reactie van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Die betuigden eerder vandaag spijt. “Ik sluit mij geheel aan bij de gevoelens van spijt en diepe schaamte”, aldus de kardinaal. Simonis stelt graag te willen helpen bij het verwerken van ‘deze zwarte bladzijde’ in de geschiedenis van de kerk, maar het initiatief laat hij bij de bisschoppen.

    • Lex Boon