Kamer uiterst kritisch over akkoord eurotop

Premier Rutte was opgetogen over het akkoord van de eurotop vorige week. Het kreeg een kil onthaal in de Kamer.

De Tweede Kamer is uiterst kritisch over het akkoord dat vorige week bij de eurotop is gesloten, maar vooralsnog kan de coalitie op steun van een Kamermeerderheid voor haar eurobeleid rekenen.

Mark Harbers (VVD) noemt het akkoord „een klein stapje vooruit en gelukkig niet achteruit”, terwijl Elly Blanksma (CDA) sprak van een mager akkoord. De PvdA, cruciaal voor een meerderheid in de Kamer, sprak van „een heel zwak pakket”. Maar omdat de euro zich „op de rand van de afgrond” bevindt, wil Ronald Plasterk de premier „niet naar Brussel terugsturen”. Afhankelijk van de uitwerking van de afspraken bekijkt de PvdA in maart of de steun al of niet wordt ingetrokken. Gedoogpartner PVV, SP en GroenLinks zijn op voorhand tegen.

Vorige week spraken de EU-landen af om zich beter aan de strenge begrotingsafspraken te houden, automatische sancties in te stellen voor overtreders en met een nieuw stabiliteitsmechanisme (ESM) te komen. Volgens premier Mark Rutte was het „mooier geweest” als er een nieuw verdrag was gekomen, maar dat zou te lang hebben geduurd. „Begrotingsdiscipline is ook van belang voor de korte termijn, voor versterking van het vertrouwen in Europa”.De Kamer toonde zich vooral teleurgesteld over de Britse premier Cameron, die met een veto dreigde tegen een nieuw EU-verdrag.

Gisteren werd ook bekend dat Nederland 17 miljard euro uitleent aan het Internationale Monetaire Fonds. Dit is een uitvloeisel van de top van vorige week, toen werd besloten dat de Europese Unie 200 miljard euro via bilaterale leningen aan het IMF beschikbaar stelt. Dit geld kan worden ingezet voor hulp aan Europese landen die in crisis verkeren. (NRC)