Is in de hemel iedereen weer vrijgezel?

Waarom bevatten huwelijksgeloften in de kerk de zin ‘tot de dood ons scheidt’? vraagt David Krukkert zich af. Christenen geloven toch in leven na de dood? Zijn mensen weer single in de hemel?

Bij Rinse Reeling Brouwer, hoofddocent dogmageschiedenis en symboliek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, komt direct een Bijbeltekst naar boven: Marcus 12, om en nabij vers 25. Sadduceeën, die niet geloofden in opstanding uit de dood, daagden Jezus uit. Ze haalden Mozes aan, die schreef: „Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” Wat nou als de eerste broer trouwt en sterft en de volgende broer hertrouwt haar, maar sterft ook, wiens vrouw zal ze dan zijn wanneer zij sterft en in de hemel komt? Jezus antwoordde volgens Marcus: wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.

Een huwelijk, een aardse verbintenis, wordt dus na de dood niet verlengd, interpreteert Reeling Brouwer. „In het hemelse krijgen die verbintenissen een andere staat.” Jan Brok, studierector aan de priesteropleiding Bovendonk, beaamt dat: „We zijn geneigd het menselijk leven na de dood door te trekken, maar het is onmogelijk het leven na de dood voor te stellen.” Dat zou betekenen dat men niet gehuwd is in het christelijke hiernamaals. Maar vrijgezel zijn is ook weer zo’n aardse status.

Er is ook een praktische verklaring. Een gehuwde vrouw heeft meer economische zekerheid. Brok: „Bovendien had een weduwnaar door te hertrouwen weer iemand die voor de kinderen kon zorgen.” Dan is het wel zo handig dat mensen geen eeuwige verbintenis zijn aangegaan. Niet-hertrouwen kon overigens binnen de vroege kerk juist als deugd worden gezien, weet Reeling Brouwer.

In Frankrijk is het mogelijk om postuum te trouwen, als een van de partners overlijdt voordat het huwelijk voltrokken heeft kunnen worden. De wet werd tijdens WOI aangenomen om verloofden van aan het front gesneuvelde militairen toch te kunnen laten trouwen. De overlevende krijgt zo de status van weduwe of weduwnaar. Tegenwoordig trouwt er nog heel af en toe iemand postuum.

Laura van der Wal

    • Laura van der Wal