In passend onderwijs verdwijnen 5.000 banen

Maar volgens de minister kan het aantal ontslagen lager uitvallen door natuurlijk verloop.

De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan ruim vijfduizend leraren hun baan kosten. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) schrijft dat in een brief die gisteren aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet bezuinigt vanaf 2013 300 miljoen euro op het primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan ADHD lijden of dyslectisch zijn. De bezuiniging zal leiden tot het verdwijnen van 3.750 voltijdsbanen, heeft de minister berekend.

Van Bijsterveldt denkt dat scholen de banenreductie gedeeltelijk kunnen opvangen met onder meer natuurlijk verloop, waardoor het aantal ontslagen lager kan uitvallen. De Algemene Onderwijsbond, een van de felste tegenstanders van Van Bijsterveldts beleid, schatte het aantal te verwachten ontslagen eerder op negenduizend.

De onderwijsbond dreigt met een staking in het passend onderwijs. De minister zou de zaken mooier voorspiegelen dan ze zijn. (NRC)