Nu is het officieel: Donner naar Raad van State - Spies nieuwe minister

Foto NRC / Vincent Mentzel

Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner wordt zoals verwacht vicepresident van de Raad van State. Liesbeth Spies is reeds benoemd tot zijn opvolger. Dit werd vanmiddag officieel bekendgemaakt na de wekelijkse ministerraad.

De benoeming gaat in op 1 februari 2012. Donner volgt Herman Tjeenk Willink op aan wie eervol ontslag is verleend.

En Donner maar ontkennen

Maandenlang zweeg het kabinet over de invulling van de functie, terwijl er in de media al druk over werd gespeculeerd. Donner ontkende al die tijd dat hij in beeld was voor de functie. Voor de camera van de NOS zei hij toen hij werd gefeliciteerd met zijn aanstelling: u kletst uit uw nekharen.

Vorige week bevestigden bronnen rond het kabinet en binnen de CDA-partijtop aan NRC Handelsblad al dat Spies de opvolger wordt van Donner. Spies was eerder vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer en interim-voorzitter van het CDA.

‘CDA zocht naar nieuwe minister die niet de indruk wekt de nieuwe partijleider te zijn’

NRC-verslaggevers Freek Staps en Kees Versteegh over de benoeming van Spies:

“De partijtop zocht een minister die niet de indruk zou wekken de nieuwe partijleider te zijn. Het CDA is al negentien maanden leiderloos, maar wil eerst intern bepalen wat de nieuwe koers van de partij moet zijn. De partij was ook nadrukkelijk op zoek naar een kandidaat van buiten het Binnenhof voor de ministerspost.”

De procedure verliep rommelig

Over de benoeming van de ‘onderkoning’ van Nederland was veel te doen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer achten Donner ongeschikt voor de functie. De Kamer pleitte onlangs voor een nieuwe benoemingsprocedure voor de vicepresident van de Raad van State. De procedure zou transparant zijn, maar daar kwam weinig van terecht.

Twee burgers die zijn afgewezen in de sollicitatieprocedure hebben een klacht ingediend bij De Nationale Ombudsman. De klagers vinden dat het kabinet bij de procedure “niet integer en onzorgvuldig” handelde.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer achten Donner ongeschikt voor de functie omdat Donner als vicepresident zou moeten oordelen over wetgeving uit zijn eigen kabinet. Ook was er kritiek dat Donner als minister zijn eigen benoeming hielp voorbereiden. Binnen zijn eigen partij was een sterke stroming die oud-minister en kritisch lid Ernst Hirsch Ballin voorstelde.

Donner loopt al lang mee in Den Haag

Donner heeft een lange staat van dienst binnen de overheid. Tussen 2002 en 2006 was hij minister van Justitie in het eerste, tweede en derde kabinet-Balkenende. Van 2006 tot 2007 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In het vierde kabinet-Balkenende was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 14 oktober 2010 werd Donner benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte. Van eind 1997 tot 2002 was hij tevens lid van de Raad van State.

Tjeenk Willink (69) is sinds 1 juli 1997 vice-president van de Raad van State en gaat met pensioen.

    • Marije Willems