Dividendkorting Telefonica lost problemen niet op

Telefonica heeft, door zijn dividend te korten, het hoofd gebogen voor wat de markt al lang als onvermijdelijk beschouwt. Maar het verlagen van de uitkering aan de aandeelhouders met slechts 14 procent volstaat wellicht niet om het Spaanse telecomconcern meer financiële armslag te geven. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er hardere maatregelen worden genomen.

De dividendkorting, die is bekendgemaakt door de nieuwe financieel directeur van Telefonica, is beschamend in het licht van de eerdere waarde die het concern aan het dividend hechtte.

Volgens Angel Vila was de korting – althans voor een deel – noodzakelijk omdat de markt „de betalingsverplichtingen niet erkende.” Maar de markt vond alleen maar dat die verplichtingen onhoudbaar waren. En Telefonica heeft nu laten zien dat de markt gelijk had.

Het concern kort niet alleen volgend jaar de dividenduitkering, maar betaalt ook een deel van het dividend over dit jaar uit in aandelen. Maar de zaken gaan slecht. De activiteiten in Spanje zijn zwaar getroffen sinds Telefonica in oktober 2009 zijn doelstellingen heeft bepaald. Intussen heeft het concern vastgehouden aan zijn doelstelling om 9 miljard euro per jaar te investeren, wat van cruciaal belang is om zijn marktpositie te beschermen.

Dus hoewel het besluit om het dividend te verlagen eigenlijk te laat komt, is het ook een welkome – zij het slechts een eerste – stap. Na de dividendkorting zal Telefonica nog steeds een van de hoogste rendementen van de hele sector hebben en dat duidt er – net als tevoren – op dat beleggers zich zorgen maken over de houdbaarheid van het dividend.

Telefonica zal volgend jaar nog steeds bijna al het geld dat het concern verdient aan de aandeelhouders uitkeren, aldus schattingen van sommige analisten. De nettoschuld in verhouding tot de winst zal weliswaar dalen – volgens onderzoek van Bernstein – maar ook boven het door het concern nagestreefde niveau van 2 tot 2,5 maal de winst blijven. Om dat niveau te bereiken denkt Chevreux dat het dividend met 70 procent zou moeten worden verlaagd.

Eén alternatief is het opvoeren van de bezitsverkopen. Kleinere bezittingen als callcenter Atento zijn niet omvangrijk genoeg. Maar het concern heeft een aantal belangen die niet tot de kernactiviteiten behoren, zoals een belang in het Chinese Unicom of zijn Tsjechische divisie.

Beide belangen zouden veel grotere bedragen kunnen opbrengen. In het verleden zijn zij als strategisch omschreven, maar dat inzicht – net als dat over het dividend – kan veranderen. En misschien zal dat ook wel moeten.

Fiona Maharg-Bravo

Vertaling Menno Grootveld

    • Fiona Maharg-Bravo