Correcties en aanvullingen

Ahold en Wajongers

In het artikel VVD hekelt ‘voorbeeldtraject’ (14 december, pagina 2) staat dat Malik Azmani (VVD) in de Tweede Kamer Ahold als voorbeeld noemdevan een bedrijf met een mislukt Wajongproject. Niet Azmani, maar Matthijs Huizing zei dit. Deze heeft hiervoor inmiddels in de Kamer zijn excuses aangeboden aan Ahold.

Sokrateslezing

De Sokrateslezing die op 14 december door Bas Heijne werd uitgesproken en waarvan een verkorte versie in deze krant verscheen (Militant humanisme, Opinie, 15 december) is een jaarlijkse lezing, die wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond. De volledige versie van de lezing staat op nrc.nl.