Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Bisschoppen betuigen spijt voor misbruik na rapport Deetman

Bisschop Eijk staat de pers te woord na de verklaring namens de bisschoppen..

De bisschoppen betuigen hun spijt voor het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht gezegd in een reactie op het rapport van de commissie Deetman.

“De bisschoppen zijn geschokt door het seksueel misbruik van minderjarigen en de praktijken die door het eindrapport beschreven worden. Het vervult ons met schaamte en verdriet. (…) Het is voor ons, religieuzen en bisschoppen, voor de gehele geloofsgemeenschap maar ook voor de samenleving een pijnlijke constatering dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren bij een aantal priesters en religieuzen heeft ontbroken.”

Eijk: ook de kerkelijke gezagdragers treft blaam

Volgens Eijk treft niet alleen de de daders, maar ook de kerkelijke gezagdragers blaam “die niet accuraat hebben gehandeld en niet het belang van en de zorg voor het slachtoffer voorop stelden”. Hij benadrukte dat de Kerk iedere vorm van seksueel misbruik veroordeelt. “Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan.”

Eijk betuigde namens de bisschoppen spijt voor het misbruik:

“Vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben overgenomen van onze voorgangers, leven wij mee met de slachtoffers en bieden hen ons oprecht excuus aan. Wij willen ons inzetten om aan de slachtoffers recht te doen, hun eer te herstellen en hun wonden zo goed mogelijk te helpen genezen. De nieuwe Klachtencommissie en de compensatieregeling willen daaraan bijdragen. “

Ook beloofde hij hulpverlening aan slachtoffers. Volgens de aartsbisschop worden “kerkrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen” genomen bij een vermoeden van seksueel misbruik. Bij het vermoeden van een strafbaar feit wordt ook het Openbaar Ministerie ingelicht. “Wij verplichten onszelf om in alle toekomstige gevallen op deze wijze te handelen.”

Simonis komt later met verklaring

Kardinaal Simonis komt later vandaag met een eigen verklaring. Hij oogstte brede maatschappelijke en politieke kritiek met zijn uitspraak Wir haben es nicht gewusst bij het televisieprogramma Pauw & Witteman. De onderzoekscommissie Deetman concludeert dat Simonis als bisschop van Rotterdam en later als aartsbisschop van Utrecht niet zorgvuldig handelde.

Deetman: kerk wist van misbruik

De commissie-Deetman concludeerde vandaag in haar eindrapport naar misbruik in de katholieke kerk dat het misbruik van minderjarigen die hun jeugd tussen 1945 en 1981 doorbrachten in een katholieke instelling, bekend was binnen de ordes en bisdommen.

Voorzitter Wim Deetman sprak vanochtend bij de presentatie van het rapport van een cultuur binnen de kerk van ‘niet de vuile was buiten willen hangen’:

“De stelling ‘we hebben het niet geweten’ kan niet staande worden gehouden. Men was erbij betrokken en wist zeker wat er aan de hand was. Men probeerde het op te lossen, maar dat is niet gelukt. Bij dat alles was een sterk oog voor de dader, eigenlijk niet voor het slachtoffer. Wat je daar ook van mag vinden. [...] Ook de gezagsfunctie van priesters speelde een rol. Sommigen konden niet gelóven dat priesters de fout in waren gegaan.”