Werkloosheid niet verder opgelopen in november

De werkloosheid is in november niet verder opgelopen. Net als in de maand daarvoor kwam de werkloosheid uit op 455.000 personen, wat overeen komt met 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de vier voorafgaande maanden nam de werkloosheid nog toe. In oktober steeg het aantal werklozen nog met 17.000. Maar nu bleef het aantal werkloze mannen en vrouwen in november vrijwel gelijk. De werkloosheid blijft hiermee op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010, zo stelt het CBS.

Zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen steeg in november wel, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Bij het UWV stonden in november 463.000 werkzoekenden ingeschreven, achtduizend meer dan in oktober.

Het aantal WW-uitkeringen is met vijfduizend gestegen tot 258.000 uitkeringen.

Werkloze beroepsbevolking en niet-werkende werkzoekenden

Bron CBS / UWV

Bron CBS / UWVBron CBS / UWV

    • Marije Willems