Weinig zicht Rijk op eigen vastgoed

De rijksoverheid heeft beperkt zicht op de gebouwen, grond en infrastructuur die het in handen heeft. De waardering van de onroerende goederen, die voor 80 miljard euro op de staatsbalans staan, verschilt en ook is het vaak onduidelijk of het Rijk het vastgoed wel nodig heeft. Daardoor worden kansen gemist om overtollig vastgoed te verkopen.

Dat concludeert de Rekenkamer na een studie. Van 2007 tot 2009 heeft het Rijk voor 574 miljoen euro aan vastgoed verkocht. In totaal bezit de Rijksoverheid volgens het Kadaster 37 procent van het vastgoed in Nederland, waaronder grond van Staatsbosbeheer en het territoriale deel van de Noordzee. Het Rijk geeft jaarlijks 2 miljard euro uit aan onderhoud van het vastgoed. De precieze waarde van het vastgoed is onduidelijk. De Rekenkamer adviseert om op een eenduidige manier de marktwaarde te bepalen. Nu wordt de waarde van het Torentje van de premier en van ambassades bijvoorbeeld niet meegeteld.