Vijfduizend leraren verliezen baan

Nederland, Assen, 21-11-11 Marja van Bijsterveldt Vliegenthart. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op COG Drenthe het Kompas. © Foto Merlin Daleman Foto NRC / Merlin Daleman

De bezuinigingen op het passend onderwijs gaan ruim vijfduizend leraren hun baan kosten. Minister Marja van Bijsterveldt van onderwijs schrijft dat in een brief die vanochtend aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet bezuinigt vanaf 2013 300 miljoen euro op het primair en voortgezet onderwijs voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan adhd lijden of dyslectisch zijn. Door de bezuinigingen verdwijnen 3.750 voltijdsbanen, heeft de minister nu berekend. In de afgelopen maanden werd al flink gespeculeerd over de personele gevolgen van de bezuinigingsoperatie.

Van Bijsterveldt denkt dat scholen de afname van banen gedeeltelijk kunnen opvangen met natuurlijk verloop, waardoor het aantal gedwongen ontslagen lager kan uitvallen. De Algemene Onderwijsbond, een van de felste tegenstanders van Van Bijsterveldts beleid, schatte het aantal te verwachten ontslagen eerder op negenduizend.

Uit vanmorgen gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig schooljaar bijna 69.000 leerlingen ingeschreven stonden bij scholen voor zeer moeilijk lerende of moeilijk opvoedbare kinderen, het zogenoemde speciaal onderwijs. Dat zijn er 15.000 meer dan zeven jaar geleden. De groei komt bijna volledig voor rekening van het voortgezet onderwijs, stelt het CBS. Als oorzaak noemen de onderzoekers het feit dat er steeds meer leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn, of als zodanig worden bestempeld. Dat aantal is de laatste jaren bijna verdubbeld, tot 32.000.

Meer dan tachtig procent van de leerlingen met ernstige ontwikkelingsstoornissen zijn jongens. Critici, onder wie Kamerlid Ton Elias (VVD), menen dat kinderen tegenwoordig veel te snel worden aangemerkt als probleemgeval.

    • Annemarie Coevert