Tijdschrift Time: 2011 het jaar van de demonstrant

This image released by Time Magazine shows the Person of the Year issue featuring "The Protester." The magazine on Wednesday, Dec. 14, 2011 cited dissent across the Middle East that has spread to Europe and the United States, and says these protesters are reshaping global politics. (AP Photo/Time Magazine)
This image released by Time Magazine shows the Person of the Year issue featuring "The Protester." The magazine on Wednesday, Dec. 14, 2011 cited dissent across the Middle East that has spread to Europe and the United States, and says these protesters are reshaping global politics. (AP Photo/Time Magazine)

Het jaar 2011 is het jaar geweest van ‘de demonstrant’. De betogers die overal ter wereld de straat op gingen kenmerken volgens het Amerikaanse weekblad Time de afgelopen maanden. Daarom is de demonstrant gisteren uitgeroepen tot ‘Persoon van het Jaar’.

Volgens Time heeft dit jaar een historische verandering laten zien vergeleken met de afgelopen twee decennia: „Massale straatprotesten werden de politieke stijlfiguur van onze tijd.” In de jaren daarvoor, toen de welvaart groot was, werden protesten vaak afgedaan als irrelevant.

De eretitel ‘Persoon van het jaar’ gaat volgens Time zowel naar de demonstranten in verschillende landen in het Midden-Oosten, als naar de opstandelingen in Mexico, Griekenland, en Rusland. Ook de Occupy-activisten, die overal ter wereld kritiek laten horen op de uitwassen van het kapitalisme, worden ertoe gerekend.

Time herinnert eraan dat deze demonstranten uiteenlopende belangen hadden. Toch kun je hun demonstraties onder één noemer vangen: ze delen het streven naar een vorm van democratie. Opvallend was volgens Time dat aan veel protesten werd deelgenomen door „jonge, goedopgeleide middenklassers”.

Time kiest elk jaar iemand die grote invloed op het nieuws heeft gehad tot ‘Persoon van het Jaar’. In 2010 was dat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. Hoewel ongebruikelijk, is het eerder voorgekomen dat Time de eretitel gunde aan meer dan een persoon. In 2006 was ‘Jij’ de winnaar, waarmee Time iedereen bedoelde die, bijvoorbeeld op blogs en Wikipedia, meer informatie op het internet beschikbaar maakte.

Demonstranten werden dit jaar al eerder gelauwerd. Op 27 oktober kende het Europees Parlement aan ‘de Arabische Lente’ de Sacharovprijs voor vrijheid van denken toe. Vijf activisten werden bij naam genoemd: Asmaa Mahfouz (Egypte), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi (Libië), Razan Zaitouneh (Syrië), Ali Farzat (Syrië) en Mohamed Bouazizi (Tunesië). Anders dan bij Time, dat geen geld verbindt aan de uitverkiezing, krijgt de winnaar van de Sacharovprijs een geldbedrag: 50.000 euro.

Bij de uitreiking van deze prijs aan de vijf activisten, gisteren in Straatsburg, bleven de europarlementariërs van de PVV demonstratief zitten. Volgens fractieleider Barry Madlener getuigde het „van grote domheid” dat de prijs werd uitgereikt voor een Arabische burgeroorlog.

VVD-europarlementariër Hans van Baalen bestempelde het gedrag van zijn PVV-collega’s in Straatsburg als „ronduit zakkerig”. Van Baalen: „Wie de vrijheid in zijn naam voert en weigert een minimum aan respect te tonen aan deze moedige mensen, bewijst diezelfde vrijheid een slechte dienst.”