Ierse minister van Financiën: alleen bankbelasting als Britten meedoen

Een eventuele belasting op financiële transacties zal negatieve gevolgen hebben voor de financiële sector in Dublin. Maar Ierland is „bereid” over een dergelijke maatregel te praten als deze door álle 27 EU-lidstaten wordt ingevoerd.

Dat zei de Ierse minister van Financiën, Michael Noonan, gisteren. Hij gaf een lezing in Londen en beantwoordde na afloop vragen over de uitkomst van de EU-top van vorige week.

Vooral Frankrijk zou voorstander zijn een belasting op financiële transacties. Maar de Britten vrezen dat de Londense City daardoor zijn positie als financieel centrum zal verliezen. Het was een van de redenen dat de Britse premier Cameron tijdens de eurotop vorige week hard botste met de andere EU-landen. Cameron eiste in ruil voor steun aan een nieuw euroverdrag dat de Britten een vetorecht zouden krijgen over reguleringsmaatregelen die de financiële sector kunnen raken.

Een dergelijke belasting moet volgens de Ieren „op wereldniveau worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld door de G20”, zei Noonan gisteren. „De op een na beste optie is dat zij voor alle 27 EU-lidstaten geldt, en niet alleen voor de 17 eurolanden.”

In Dublin hebben veel financiële instellingen hun administratiekantoren gevestigd, en Ierland vreest dat de Britse weigering deel te nemen aan de nieuwe fiscale unie de City een concurrentievoordeel zal geven. „Er zijn duidelijke nadelen voor Ierland als een belasting op financiële transacties wel voor Dublin geldt, en niet voor Londen.”

De Ierse regering had gehoopt dat de Britten, de grootste handelspartner van de Ieren, zich zouden aansluiten bij het verdrag. „Als goede vriend zeg ik dat het jammer is dat wat er vorige week is besloten niet door 27 landen is besloten.”

Er is een kans dat de Ierse regering het verdrag nog in een referendum aan het volk moet voorleggen. „Onze juristen kunnen daarover pas een beslissing nemen als de definitieve tekst er is.” Alle grondwetswijzigingen vereisen een referendum.

Maar zijn Europese collega’s hoeven zich echter geen zorgen te maken. „De regering heeft tot nu toe ieder referendum over Europa gewonnen – al moesten we het soms twee keer proberen”, grapte Noonan. Ierland verwierp het Verdrag van Nice (2001) en het Verdrag van Lissabon (2007). Beide verdragen werden in tweede instantie wel goedgekeurd.

Noonan blijft optimistisch over de toekomst van de euro. „Het huidige probleem is geen probleem van de munteenheid. De euro is een beter tegengif tegen inflatie dan de Duitse mark ooit was.” Het echte probleem is begrotingsdiscipline en in dat opzicht is „wat er vorige week is afgesproken zeer belangrijk.”

Omdat de Ierse economische groei wordt gedreven door de export, kijkt de minister van Financiën „met groeiende interesse” naar gebeurtenissen bij de handelspartners. „We doen thuis wat we kunnen, maar hebben dringend stabiliteit in de eurozone nodig.”

Zijn doel is dat Ierland in 2013 op de obligatiemarkt terugkeert, en het EU-IMF-programma vaarwel kan zeggen. „Ondanks de eurocrisis liggen we op schema.” Ierland, zo meent de minister van Financiën, zou „wel eens het eerste succesverhaal van Europa na de recessie” kunnen worden.

    • Titia Ketelaar