Geen wonder dat mensen niet warm lopen voor EU

Juridisch adviseur Marc Jorna pleit in zijn opiniestuk ‘Laat Nederland als Duitsland nadenken over Europa’ (Opiniepagina, 9 december) terecht voor meer ideeën en meer debat over een nieuwe politieke structuur van de EU. Dit in navolging van de Duitse CDU die te kennen gaf voorstander te zijn van een Europees Parlement met een tweekamersysteem.

Voorwaarde voor een dergelijk debat is echter – wil het een enigszins democratisch debat worden – dat er meer duidelijkheid komt over hoe de huidige EU in elkaar steekt en werkt.

Als docent maatschappijleer in de bovenbouw havo en vwo probeer ik leerlingen de EU (en de VN) uit te leggen aan de hand van de trias politica. Maar door uitgevers van schoolboeken en door tijdschriften en kranten word ik in deze kwestie zelfs zozeer in de steek gelaten dat ik me afvraag of bij die uitgevers en redacties wel voldoende kennis van de huidige structuur van de EU aanwezig is, laat staan bij de gemiddelde burger.

Ook al die wilde krantenstukken over de euro hebben de lezer weer nauwelijks meer inzicht in de structuur en werking van de EU gegeven. Geen wonder dat de gemiddelde burger niet warm loopt voor Europa en de EU.

Paul Ophey

Nijmegen

    • Paul Ophey