Correcties en aanvullingen

Korpsleiding Z-Limburg

In het bericht Kritiek op politie in Zuid-Limburg (12 december, pagina 8) staat dat een visitatiecommissie vindt dat de korpsleiding te geïsoleerd werkt en conservatief en gesloten is. Dit is niet juist. De commissie vindt dat de korpsleiding te geïsoleerd staat en dat het korps conservatief en gesloten overkomt.

Buisman zit in een potje

In het artikel Grote pepermolens (Achterpagina, 17 november) komt het blauwe busje Buisman’s GS aan de orde. Dit is inderdaad verdwenen. Maar het product is nu in een roodbruin glazen potje verkrijgbaar als Buisman Aroma in twee varianten: classic en royal (dat minder snel klontert).