Britten bereiden zich voor op uiteenvallen euro

Britse toezichthouders komen met banken bijeen om te bespreken in welke mate zij voorbereid zijn op een eventueel uiteenvallen van de eurozone. Dat zeggen personen die bekend zijn met de situatie.

De financiële toezichthouder van het Groot-Brittannië – de Financial Services Authority (FSA) – voert gesprekken met risicomanagers van de belangrijkste Britse en internationale banken. Hij doet dit om tot een beter begrip van hun noodplannen te komen, melden de bronnen.

De toezichthouder heeft banken gevraagd beleidsstukken in te dienen, waarin beschreven staat hoe zij zich voorbereiden op wat kan gebeuren als de monetaire unie uiteenvalt of individuele lidstaten terugkeren naar hun voormalige nationale valuta.

De Britse toezichthouder is van plan om in de komende weken een bijeenkomst te organiseren waarbij bestuursvoorzitters van top banken en toezichthouders notities met elkaar kunnen vergelijken over hoe ze zich verder kunnen voorbereiden. Tijdens de bijeenkomst zullen zowel bestuurders aanwezig zijn van Britse en internationale banken met een zakenbank die opereert op de financiële markt in Londen.

Een hooggeplaatste FSA-ambtenaar, Andrew Bailey, meldde aan het einde van de vorige maand dat de FSA banken stimuleert om deel te nemen aan het opstellen van noodplannen. „Een goed risicomanagement houdt in dat je rekening houdt met onwaarschijnlijke maar ernstige scenario’s”, zei Bailey op een conferentie. „Ik bied geen zicht op of het gebeuren gaat, maar als het gebeurt, moeten we erop voorbereid zijn.” (Novum/Dow Jones).

    • Dow Jones